Фасадни производи
   ISOMAT
   
   Etics Primer
  акрилна прајмер подлога пред фасаден малтер; пакувања: 7 kg, 25 kg; потрошувачка: 200-300gr/m2
  pdf  Etics Primer, прочитајте повеќе
   
   Etics Plaster Fine или Decor
  акрилен водоотпорен фасаден малтер со фина или груба текстура; пакувања: 25 kg
  pdf  Etics Plaster Fine, прочитајте повеќе
  pdf  Etics Plaster Decor, прочитајте повеќе
   
   ML Primer
  акрилна прајмер подлога пред фасаден малтер; пакувања: 7 kg, 25 kg; потрошувачка: 150-200gr/m2
  pdf  ML Primer, прочитајте повеќе
   
   Marmocryl Fine или Decor
  акрилен водоотпорен фасаден со фина или груба текстура; пакувања: 25 kg
  pdf  Marmocryl Fine, прочитајте повеќе
  pdf  Marmocryl Decor, прочитајте повеќе
   
   Etics Granit
  кулир-акрилен со декоративен гранулат кој дава финален изглед на гранит; пакувања: 25 kg
  Etics Granit, прочитајте повеќе
   
 
developed by IT GLOB