Хидроизолација на подруми и резервоари
AQUAMAT-MONOELASTIC
Еластичен,еднокомпонентен полимер модифициран хидроизолационен премаз појачан со влакна
 2_aquamat_monoelastic.jpg Еластичен, еднокомпонентен, полимер модифициран хидроизолационен премаз појачан со влакна. Се користи за хидроизолација на површини од бетон, малтер, цигли, цементни блокови, терацо, гипс картонски плочи, дрво, метал итн. Погоден е за хидроизолација на површини кои се изложени на контракции: екпспанзии и вибрации кои имаат или се очекува да имаат капиларни пукнатини, како што се крововите, балкони, надземни резервоари за вода, базени, инверзни кровови и сл.
 0317/1  Боја: сива

   Потрошувачка: 1,25 – 2,5 кг/м2

   Пакување: 18кг

   
AQUAMAT-MONOFLEX
Флексибилен,еднокомпонентен,цементен хидроизолационен премаз појачан со влакна
 1_aquamat_monoflex.jpg Флексибилен, еднокомпонентен, цементен хидроизолационен премаз појачан со влакна. Се користи за хидроизолација на површини од бетон, малтер, цигли, цементни блокови, терацо итн. Идеален е во случаите кога се бара флексибилност на хидроизолациски слоеви, како на пример кај купатилата и крововите кои ќе бидат поплочени, инверзни кровови, подземни резервоари и сл.

 0317/1  Боја : сива

   Потрошувачка: 1,5 – 3,0 кг/м2

   Пакување: 18кг

   
AQUAMAT
Хидроизолационен заптивен премаз на база на цемент
 aquamat.gif

Цементен премаз наменет за хидроизолација на ѕидови, темели, резервоари итн. Идеален за накнадна хидроизолација на подземни делови од внатрешна страна, за да трпи негативен притисок.

 0317/1 Боја: Сива, Бела, светло плава 
  Потрошувачка: 2,0 - 4,0 кг/м2
  Паковање: Сива: 25кг, 5кг
                        Бела: 25кг, 5 кг
                        Светло плава: 25 кг
   
AQUAMAT-FLEX
2-компонентен флексибилен премаз на база на цемент
 aquamat-flex.gif Флексибилен, 2-компонентен цемент премаз за хидроизолација (25 кг цемент прав + 8 кг полимерна емулзија). Наменет е за подлоги кои имаат, или можат да имаат, пукнатини кои се последица на контракција или вибрација. Идеален е за изолација под плочки, за инверзни кровови, подземни резервоари за вода, итн.
 0314/1 Боја: Сива 
  Потрошувачка: 2,0  - 4,0 кг/м2
  Паковање: Сива: 33кг
   
AQUAMAT-ELASTIC
2-компонентен еластичен премаз на база на цемент 
 elastic.gif Високо еластичен 2-компонентен цементен премаз. Наменет за подлоги кои имаат, или можат да имаат, пукнатини кои се последица на контракција или вибрација. Идеален е за тераси, базени за пливање, балкони, тунели, стаклена градина, надземни резервоари за вода итн., како и за изолација под плочки, во комбинација со флексибилен лепак Исомат Ak-Elastik.
 0338/1 Боја: Сива, Бела
  Потрошувачка: 2,0 - 4,0 кг/м2
  Паковање: 35 кг
   
AQUAMAT-PENETRATE
Премаз на база на цемент со ефект на кристализација 
 penetrate.gif Цемент хидроизолационен премаз со ефект на кристализација. Останува перманентно активен, и со самото тоа константно го штити објектот од било какво присуство на вода. Се премачкува и ги полни пукнатините, дури и кога накнадно ке се појават. Отпорен е на позитивен и негативен притисок на вода. Погоден е за хидроизолација на подрумски простории, темели, отвори, резервоари за вода, канализациони тенкови, итн.
 0344/1 Боја: Сива
  Потрошувачка: 1,5 кг/м2
  Паковање: 20 кг
   
AQUAFIX
Цемент за брзо запечатување на отворени продори на вода
 aquafixgif.gif Цемент за брзо запирање и заптивање на продор на вода
 0315/1  Боја: Сива
   Потрошувачка: Околу 1,6 кг/лит.
   Паковање: 20 кг, 5 кг, 1 кг
   
PLASTIPROOF
Пластификатор (тип-А) - адитив за водоотпорни бетони
 plastiproof.gif Пластификатор - адитив за водоотпорност (ASTM C - 494 : тип A, ELOT EN 934 - 2: T). Погоден е за припрема на водоотпорни бетони со подобрени физички карактеристики.
 0120/1 Боја: Темно кафеава
  Потрошувачка: 0,2 - 0,5 кг на 100 кг цемент
  Паковање: 1000 кг, 240 кг, 20 кг, 5 кг