Хидроизолација на рамни кровови и тераси
PRIMER-PU 100

Прајмер за ISOFLEX – PU 500

 4_primer_pu_100.jpg Еднокомпонентен, полиуретански прајмер со растворувачи. Обезбедува адекватна адхезија на полиуретанска, течна мембрана ISOFLEX – PU 500 на порозни површини како што се бетонот, цементниот малтер, дрвото итн.
 00227/1 Боја:прозирна
  Потрошувачка:0,2 – 0,3 кг/м2
  Пакување:17кг, 5кг, 1кгг
   
ISOFLEX - PU 500
Полиуретанска хидроизолациона мембрана
 3_isoflex_pu_500.jpg Еднокомпонентен, полиуретански, хидроизолационен, течен премаз за тераси и рамни кровови. Се користи за формирање на континуална, еластична, водонепропусна, паропропусна мембрана без формирање преклоп и споеви.

 0226/1  Боја: бела. ( други бои по порачка )
   Потрошувачка : 1,5 кг/м2

   Пакување:  25кг, 6кг, 1кг

   
ISOFLEX
Течна хидроизолациона гумена мембрана
 isoflex.gif Течна хидроизолациона мембрана која има голема еластичност и издржливост. Се користи за формирање континуиран хидроизолационен слој на рамни кровови и тераси
 0201/1 Боја: Бела, Црвенокафеава
  Потрошувачка: 1,0 - 1,5 кг/м2
  Паковање: 150 кг, 25 кг, 15 кг, 5 к, 1 кг
   
ISOFLEX-T25
Течна хидроизолациона гумена мембрана
 isoflex_t-25.gif Течна хидроизолациона мембрана, која има висока еластичност и отпорност, дури и при услови на екстремни температури од -25 C до 120 C). Се користи за формирање на континуирана, еластична, водоотпорна, пареопропусна мембрана, без формирање на преклопи и слоеви, за хидроизолација на рамни кровови и тераси.
 0225/1 Боја: Бела
  Потрошувачка: 1,0 - 1,5 кг/м2
  Паковање: 150 кг, 25 кг, 15 кг, 5 кг, 1 кг
   
ISO-PRIMER
Прајмер за ISOFLEX и ISOFLEX T-25
 prajmer.gif Прајмер за ISOFLEX и ISOFLEX T-25
 0206/1 Боја: Бела
  Потрошувачка: 0,2 - 0,3 кг/м2
  Паковање: 20 кг, 5 кг, 1 кг
   
ISOFLEX-PU
Полиуретанска хидроизолациона мамбрана
 pu.gif Еднокомпонентен, полиуретански, хидроизолационен премаз. Се користи за формирање континуирани, еластични, водоотпорни, пареопропусни мембрани, без формирање на преклопи и слоеви, за хидроизолација на кровови и тераси
 0226/1 Боја: Бела
  Потрошувачка: Околу 1,5 кг/м2
  Паковање: 25 кг, 6 кг
   
PRIMER-PU
Прајмер за ISOFLEX-PU
 ppu.gif Прајмер за ISOFLEX-PU
 0227/1 Боја: Транспарентна
  Потрошувачка: 0,2 - 0,3 гр/м2
  Паковање: 17 кг, 5 кг
   
AQUAMAT-FLEX
2-компонентен флексибилен премаз на база на цемент
 aquamat-flex.gif Флексибилен, 2-компонентен цемент премаз за хидроизолација (25 кг цемент прав + 8 кг полимерна емулзија). Наменет е за подлоги кои имаат, или можат да имаат, пукнатини кои се последица на контракција или вибрација. Идеален е за изолација под плочки, за инверзни кровови, подземни резервоари за вода, итн.
 0314/1 Боја: Сива 
  Потрошувачка: 2,0  - 4,0 кг/м2
  Паковање: Сива: 33кг
   
AQUAMAT-ELASTIC
2-компонентен еластичен премаз на база на цемент 

elastic.gif
Високо еластичен 2-компонентен цементен премаз. Наменет за подлоги кои имаат, или можат да имаат, пукнатини кои се последица на контракција или вибрација. Идеален е за тераси, базени за пливање, балкони, тунели, стаклена градина, надземни резервоари за вода итн., како и за изолација под плочки, во комбинација со флексибилен лепак Исомат Ak-Elastik.
 0338/1 Боја: Сива, Бела
  Потрошувачка: 2,0 - 4,0 кг/м2
  Паковање: 35 кг
   
ISOGUM P
Пластомерна битуменска мембрана
 isogum_p.gif Пластомерна битуменска мембрана армирана со полестерска ткаенина 180 гр/м2, со или без минерален посип. Се поставува со греење.
 0801/4 БЕЗ ПОСИП: ISOGUM 4 P (4kg/m2)
  СО МИНЕРАЛЕН ПОСИП: ISOGUM 4 P MIN (4kg/m2), ISOGUM 4,5 P MIN (4,5kg/m2), ISOGUM 4,5 P MIN BELI (4,5kg/m2)
  Паковање: Ролна 10м2
   
ISOGUM 3V
Пластомерна битуменска мембрана појачана со стаклено платно (50гр/м2)
 3v.gif Пластомерна битуменска мембрана појачана со фиберглас платно (50гр/м2). Се поставува со греење без претходно нанесување слој од жежок битумен.
 0810/4 Тежина: 3,0 кг/м2
  Паковање: Ролна 10м2
   
ISOGUM 4PF ALU
Еластомерна битуменска мембрана со заштитна алуминиумска фолија
 4.gif Еластомерна битуменска мембрана појачана со полиестерска ткаенина (150гр/м2) и покриена со алуминиумска фолија.Се поставува со греење без претходно нанесување слој од жежок битумен.
  0811/4 Тежина: 3,0 кг/м2
  Паковање: Ролна 10м2
   
ISOPAST
Битуменска емулзија
 isopast.gif Битуменска емулзија со одлична адхелзија и отпорност на кисели и базни раствори. Се користи за хидроизолација темели, шипки, укопани ѕидови, подни плочки, коси кровови, итн. Се користи и како прајмер пред поставување на битуменски мембрани.
 1014/6 Боја: Црна
  Потрошувачка: Околу 0,2 - 1,0 кг/м2/по премаз
  Паковање: 19 кг
   
ISOLAC
Битуменски лак
 lac.gif Битуменски хидроизолационен лак на базни растворувачи. Има одлични карактеристики погоден е за на сите типови на подлоги и водоотпорности. Се користи како прајмер пред варење на битуменски мембрани, како парна брана, и за заштита на бетонски и метални површини од влага (заштита од оксидација).
 1015/6 Боја: Црна
  Потрошувачка: Метал: 100 - 150 гр/м2/по слој, Бетон 250 -300 гр/м2/по слој
  Паковање: 17 кг
   
ISOMAC
Битуменска заптивна смеса
 ruber.gif Битуменска заптивна смеса која поседува одлична адхезија и еластичност. Се нанесува по ладна постапка и погоден е за заптивање слоеви на хоризонтални и вертикални површини, за премачкување помали пукнатини и за обработка на недостапни места при поставување на битуменски мембрани, како и за регенерација на стари битуменски слоеви.
 1018/6 Боја: Црна
  Потрошувачка: 1,2 - 1,3 кг/лит.
  Паковање: 20 кг, 5 кг
   
ISOPAST-RUBBER
Еластична битуменска емулзија
 ruber.gif Еластична битуменска емулзија која се состои од високо квалитетен асфалт, смола и специјални адитиви. Се карактеризира со голема издржливост и одлична еластичност. Силно се врзува за различни типови на подлоги како бетон, метал, дрво итн. Се користи за хидроизолација на темели, потпорни ѕидови, тераси, кровови итн.
 1014/6 Боја: Кафеаво-црна
  Потрошувачка: 0,35 - 0,50 кг/м2/слој
  Паковање: 19 kg