Додатни материјали за Хидроизолација - Армирање
СТАКЛЕНА МРЕЖИЦА
ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ СЛОЕВИ
 
Мрежица со ширина 100 цм
направена е од стаклени влакна, за армирање на хидроизолациони слоеви (нa пр. ISOFLEX мембрана) на места кај што е тоа неопходно.
Тежина: околу 50 гр/м2.
Отвори: 1 мм х 2 мм.
Пакување: Ролна 1 м х 50 м (50 м2).
Ширина на трака 10 цм
направена е од исти материјал, за локално армирање ISOFLEX мембрани по пукнатини или споеви.
Пакување: Ролна 10 цм х 50 м.
1205/1  
   
TREVIRA
Платно од полиестер со тежина 30 гр/м2.
 
Тенка полиестер ткаенина
30 гр/м2, за армирање хидроизолациони слоеви ISOFLEX, AQUAMAT-ELASTIC и тн.
Пакување: Ролна 1 м. х 100 м.(100 м2) и 1 м х 200 м (200м2)
Ширина на трака 10 цм
од ист материјал, за локално армирање хидроизолационен слој долж пукнатини или дилатација.
Пакување: Ролна 10 цм. х 50 м.
1203/1  
   
ФИБЕРГЛАС ПЛАТНО
Стаклено платно со тежина 50 гр/м2
  Стаклено платно со тежина 50 гр/м2.
Се користи за армирање на хидроизолациони слоеви како што се ISOFLEX, ISOFLEX-T25, ISOFLEX-PU и тн.
Пакување: Ролна 1 м х 500 м (500 м2).
1201/1
 
   
ВОДООТПОРНИ Материјали за површини изложени на влага
0630/1
Специјални елементи (профили) направени од термопластичен еластомер за хидроизолација на површини изложени на влага.
  Трака за заптивање на спојки.
Пакување: Ролна 12 цм х 50 м и Ролна 12 цм х 10 м
  Внатрешен агол.
Пакување: 14 цм х 14 цм
  Надворешен агол.
Пакување: 21 цм х 21 цм
  Ѕидни заптивачи.
Пакување: 12 цм х 12 цм
  Подни заптивачи.
Пакување: 42,5 цм х 42,5 цм