Хидроизолациони Заптивни Маси
TIXOPHALTE
Еластопластичен битуменски мастикс

Готова еластопластична леплива битуменска заптивна маса за ладна примена. Поседува инзвонредна трајна еластичност и одлична адхезија за сите врсти материјал под разни околности, дури и во услови на трајна потопеност во вода.

0624/6 Потрошувачка: Околу 1,4 кг/лит.
  Пакување: Туба 1,4 лит. , Кутија 310 мл.
   
ELASTOTAN
Еластомерна заптивно-леплива маса
 

Еластомерна заптивно-леплива маса со одлично дејствување за сите врсти материјали (стакло, алуминиум, дрво, ПВЦ и т.н.). Поседува висока механичка сила и отпорност на стареење и климатски услови. Погодна за заптивање на отвори со ширина од 3 до 50 мм.

0607/6 Боја: Бела, Сива.
  Потрошувачка:
Спој 10 мм х 10 мм: 1 кутија/3 м.
Спој 5 мм х 5 мм: 1 кутија/12 м.
  Пакување: Туба 600 мл., Кутија 280 мл.
   
DOMOSIL
Универзален силикон
  Универзален силикон наменет за заптивање на отвори со ширина од 3 до 40 мм на површини од непорозни материјали (стакло, алуминиум, порцелан, керамика и т.н.).
0623/6
Боја: Провидна, Бела.
  Потрошувачка:
Отвор 10 мм х 10 мм: 1 кутија/3 м.
Отвор 5 мм х 5 мм: 1 кутија/12 м.
  Пакување: 280 мл.
   
DOMOSIL-S Силикон отпорен на мувла
  Висококвалитетен силикон отпорен на мувла (спречува појава на мувла) за заптивање на отвори со ширина од 3 мм до 40 мм на непорозни површини (стакло, алуминиум, порцелан, керамика, и т.н.). Погоден за употреба во простории со висок процент на влажност - бањи, кујни, болници, лаборатории. Спречува развивање мувла и формирање на темни дамки. Не се препорачува за аквариуми, затоа што содржи фунгицид.
0622/6 Боја: Провидна, Бела.
  Потрошувачка:
Отвор 10 мм х 10 мм: 1 кутија/3 м.
Отвор 5 мм х 5 мм: 1 кутија/12 м.
  Пакување: 280 мл.
   
FLEX PU-20 Полиуретанска заптивна маса
  Еднокомпонентна, полиуретанска заптивна маса. Се користи за заптивање споеви, каде е потребна висока еластичност. Погоден е за фуги на различни материјали како бетон, алуминиум, челик, дрво, стакло, природен и вештачки камен, керамички плочки, пластика, и т.н.. За внатрешна и надворешна употреба.
0627/6 Боја: Сива
  Потрошувачка:
Фуга 10 мм х 10 мм: 1 туба-шприц/3 м должина на фуга.
Фуга 5 мм х 5 мм: 1 туба-шприц / 12 м должина на фуга.
  Пакување: Туба 600 мл, Кутија 310 мл.
   
FLEX PU-40 Полиуретанско лепило и заптивна маса
  Еднокомпонентна, полиуретанска заптивна и леплива маса. Одлично се врзува на сите врсти градежни материјали како бетон, алуминиум, челик, дрво, стакло, природен и вештачки камен, керамички плочки, пластика, и т.н.. За внатрешна и надворешна употреба.
0626/6 Боја: Бела, Сива.
  Потрошувачка:
Фуга 10 мм х 10 мм: 1 туба-шприц/3 м должина на фуга.
Фуга 5 мм х 5 мм: 1 туба-шприц /12 м должина на фуга
  Пакување: Туба 600 мл, Кутија 310 мл.
WATERSTOP 1520 Експанзиона заптивна лента од бетонид
  Лента направена од специјално обработен бентонит и каучук. Погодна за заптивање и хидроизолација на фуги во бетонски елементи (на пр.фуга помеѓу бетонски плочки и бетонски ѕид).
0625/6 Димензии : 15 мм х 20 мм
  Пакување: 30 м/пак.