Изолациони Кровни Мембрани
DELTA-FOL PVG
Кровна мембрана за вентилациони кровови
DELTA-FOL PVG Кровна мембрана која се поставува под керамиди. Обезбедува потполна водоотпорност, дозволува дишење на кровот, има голема механичка сила и лесно се поставува, благодарение на својата мала тежина (околу 14,5 кг/ролна). Идеална е за примена на проветрени кровови со облога.
0701/4 Пакување: 1,5 м х 50 м (75 м2)
   
DELTA-FOL PVE
Кровна мембрана за вентилациони кровови
DELTA-FOL PVE Кровна мембрана која се поставува под керамиди. Обезбедува потполна водоотпорност, дозволува дишење на кровот, има голема механичка сила и лесно се поставува, благодарение на својата мала тежина (околу 12,5 кг/ролна). Идеална е за примена на проветрени кровови со облога.
0715/4 Пакување: 1,5 м х 50 м (75 м2)
   
DELTA-VENT S
Кровна мембрана за невентилациони кровови
DELTA-VENT S Хидроизолациона полипропиленска кровна мембрана која се поставува под носачи на керамиди. Обезбедува потполна водоотпорност, има одлична парео-пропустливост и механичка сила. Лесно се поставува благодарение на нејзината мала тежина (околу 10,5 кг/ролна). Идеална е за примена на непроветрени кровови, со облога или без.
0716/4
Пакување: 1,5 м х 50 м (75 м2)
   
DRAGOFOL Кровна мембрана за вентилациони кровови - бела
DRAGOFOL Кровна мембрана која се поставува под носачи на керамиди. Обезбедува потполна водоотпорност, дозволува дишење на кровот, има голема механичка сила и лесно се поставува благодарение на нејзината мала тежина (околу 10,5 кг/ролна). Идеална е за примена на проветрени кровови, со облога или без.
0717/4 Пакување: 1,5 м х 50 м (75 м2)
   
DELTA-FOL LP Кровна мембрана за вентилациони кровови - проѕирна
DELTA-FOL LP Кровна мембрана која се поставува под носачи на керамиди. Обезбедува потполна водоотпорност, дозволува дишење на кровот, има голема механичка сила и лесно се поставува благодарение на нејзината мала тежина (околу 10,5 кг/ролна). Идеална е за примена на проветрени кровови, со облога или без.
0710/4 Пакување: 1,5 м х 50 м (75 м2)
   
DELTA-REFLEX Кровна мембрана - парна брана
DELTA-REFLEX Кровна мембрана која воедно е и парна брана. Се поставува под кровни греди и термоизолациони плочи како би се заштитиле кровните елементи од кондензација и водена пара. Поседува голема механичка сила и лесно се поставува благодарение на нејзината мала тежина (околу 13,5 кг/ролна)
0718/4 Пакување: 1,5 м х 50 м (75 м2)
   
ROOF-TOP Битуменска кровна мембрана
ROOF-TOP Битуменска кровна мембрана која се поставува под носачи на керамиди. Обезбедува потполна водоотпорност, има голема механичка сила. Армирана е со полиестер, а завршната обработка е двослоен слој на перфориран полиетиленски филм.
ROOF-TOP 800
Тежина на ролна: околу 24 кг.
ROOF-TOP 600
Тежина на ролна: околу 18 кг.
0704/4 Пакување: 1 м х 30 м (30 м2)