Дренажни Мембрани
DELTA-NB
Дренажна мембрана од полиетилен
DELTA-NB Дренажна мембрана од полиетилен со висока густина, дебелина 0,5 мм, профилација на висина 8,0 мм.
0918/5 Пакување: Ролна 2 м х 20 м (40 м2)
   
DELTA-MS
Дренажна мембрана од полиетилен
DELTA-MS Дренажна мембрана од полиетилен со висока густина, дебелина 0,6 мм, профилација на висина 8,0 мм.
0919/5 Пакување: Ролна 2 м х 20 м (40 м2)
   
DELTA-MS 20
Дренажна мембрана од полиетилен
DELTA-MS 20 Дренажна мембрана од полиетилен со висока густина, дебелина 1,0 мм, профилација на висина 20,0 мм.
0902/5 Пакување: Ролна 2 м х 20 м (40 м2)
   
DELTA-NP-DRAIN
Дренажна мембрана од полиетилен
DELTA-NP-DRAIN Дренажна мембрана од полиетилен со висока густина, дебелина 0,6 мм. Со геотекстил на едната страна.
0910/5
Пакување: Ролна 2 м х 20 м (40 м2)
   
DELTA-DRAIN Дренажна мембрана од полиетилен
DELTA-DRAIN Дренажна мембрана од полиетилен со висока густина, профилација на висина 9,0 мм обострано. Со геотекстил на едната страна.
0903/5 Пакување: Ролна 2 м х 12,5 м (25 м2)
   
DELTA-GEO-DRAIN Дренажна мембрана од полиетилен
DELTA-GEO-DRAIN Дренажна мембрана од полиетилен со висока густина, профилација на висина 9,0 мм. Преку профилацијата има геотекстил, а од другата страна лизгачки слој.
0912/5 Пакување: Ролна 2 м х 12,5 м (25 м2)
   
DELTA-TERRAXX Дренажна мембрана од полиетилен
DELTA-TERRAXX Дренажна мембрана од полиетилен со висока густина, профилација на висина 9,0 мм. Со геотекстил на едната страна.
0914/5 Пакување: Ролна 2,4 м х 12,5 м (30 м2)
ДЕЛТА ЗАВРШНА ЛЕТВА Завршна летва
DELTA TERMINATION BARS Завршен профил кој се користи за покривање на горна ивица на ДЕЛТА дренажна мембрана, поставување вертикално.
Должина на профил: 2 м.
0905/5 Пакување: 20 ком/пак
ДЕЛТА ЗАВРТКИ Завртки
DELTA SCREWS Се користи при монтажа на ДЕЛТА дренажни мембрани. Главата е самолеплива.
0907/5 Пакување: 100 ком/вреќа
ДЕЛТА ШАЈБНИ Шајбни
DELTA WASHERS Се поставуваат на испакнување на ДЕЛТА дренажните мембрани на места кај што може да се зацврсти како би се обезбедила сигурна врска без отцепувања.
0908/5 Пакување: 100 ком/вреќа