Лепила за специјална употреба
ISOMAT AK-THERMO
Лепак со фиберглас влакна за термо плочки/кит
1.gif Полимерно-модифицирани цементен нелизгачки лепак појачан со фиберглас влакна. Погоден е за лепење на термоизолациони полистиренски плочи на цементни подлоги. Според тоа, кога се појачува со стаклена мрежица и се нанесе од надворешна страна на термоизолационата плоча, представува идеална подлога за фасада. MARMOCRET PLUS. Има продолжено време на врзување
0553/3 Боја: бела
  Потрошувачка: Лепак: 2,0 - 4,0 кг/м2, Армиран малтер 1,5 кг/м2/мм
  Пакување: 25 кг.
   
POROFIX AK-BLOCK
Полимерно-модифициран лепак за гас-бетон
2.gif Висококвалитетен полимерни-модифициран цементен лепак, наменет за лепење на елементи од гас-бетон. Има продолжено време на употреба.
0544/3 Боја: Бела
  Потрошувачка: Околу 13,0 кг за ѕидање 1 м3 ѕид од гас-бетон
  Пакување: 25 кг
   
DOMOFIX AK-GLASS
Полимерен модифициран лепак за стаклени блокови
3.gif Полимерено-модифициран цементен лепак за стаклени блокови. Лепи и пополнува.
0324/3 Боја: Бела
  Потрошувачка:Околу 13,0 кг за ѕидање 1 м3 ѕид од стандардни стаклени блокови
  Пакување: 25 кг, 5 кг
   
ISOMAT AK-EPOXY NORMAL
2 - компонентен епоксиден лепак за мермер и гранит
5.gif 2 - компонентен епоксиден лепак без растворувач. Погоден е за лепење мермер, гранит и на повекето градежни материјали за разновидни подлоги, на подови и ѕидови. После зацврстувањето дава извонредна хемиска отпорност, голема потисна и свиткувачка цврстина. ISOMAT AK-EPOXY NORMAL лесно се припрема и употребува благодарение на односот и мешањето на две компоненти (А:Б=1:1 запремински).
0573/3 Боја: Светло жолта
  Потрошувачка: Зависи од димензијата и тежината на материјалот кој се лепи
  Пакување: 20 лит, 4 лит, 1 лит
   
ISOMAT AK-EPOXY FAST 2- компонентен брзоврзувачки епоксиден лепак за мермер и гранит
6.gif 2 - компонентен епоксиден лепак без растворувач. Погоден е за лепење мермер, гранит и на повекето градежни материјали за разновидни подлоги, на подови и ѕидови. Погоден е за лепење на вертикални површини благодарение на брзото врзување(7 минути). После зацврстувањето дава извонредна хемиска отпорност, голема потисна и свиткувачка цврстина. ISOMAT AK-EPOXY FAST лесно се припрема и употребува благодарение на односот и мешањето на две компоненти (А:Б=1:1 запремински)
0573/3 Боја: Сиво - зелена

Потрошувачка: Зависи од димензијата и тежината на материјалот кој се лепи
  Пакување: 20 лит, 4 лит, 1 лит
   
MONTAGE-S
Пастозен лепак за брзо и снажно лепење
7.gif Високо квалитетен пастозен лепак со растворувач. Во основа се состои од качук и синтетичка смола. Се користи за брзо и снажно лепење на скоро сите конструктивни материјали. Нема потреба за бушење, фиксирање со завртки или закуцување. Не се препорачува за лепење на огледала, стиропол и други материјали кои се осетливи на растворувачи.
0630/3 Боја: Кремкаста

Потрошувачка: Просечно 1 кутија/12 надолжни метри
  Пакување: Кутија 310 мл
   
MONTAGE-W Пастозен лепак без растворувачи за брзо и снажно лепење
8.gif Високо квалитетен пастозен лепак без растворувач на основа на акрилна емулзија. Се користи за брзо и снажно лепење на скоро сите типови порозни подлоги, како што се дрво, бетон, малтер, гипс-картонски плочи. Нема потреба за бушење, фиксирање со завртки или закуцување. Погоден е за лепење на стиропол.
0630/3 Боја: Кремкаста
  Потрошувачка: Просечно 1 кутија/12 надолжни метри
  Пакување: Кутија 310 мл