Цементни подови
EXTRA-TOP
Завршна обработка за индустриски подови
 
extra_top.gif
Мешавина на кварцен песок и посебни адитиви  која се користи за појачување на подни површини. (Феро бетон). Погоден е за индустриски подови, подруми, работилници, машински хал, паркинг, складови, товарно-истоварни рампи итн.
 0327/1 Боја: Сива, окер, црвенокафеава, светло плава
  Потрошувачка: 3,0-5,0 кг/м2
  Паковање: 25 кг
   
FLOWCRET 1-10
Самоизрамнувачки полимерен цементен малтер
 
flowcret.gif
Самоизрамнувачки полимерно - модифициран цементен малтер за изработка на саморамнувачки подни кошулици. Се користи за израмнување бетонски подни површини пред поставување завршни материјали (итисон, паркет, плочки, ламинат итн). Се нанесува во слој со дебелина од 1 мм до 10 мм.
0307/1 Боја: Сива
  Потрошувачка: Околу 1,6 кг/м2/мм
  Паковање: 25 кг
   
FLOWCRET 1-10 EXPRESS Брзоврзувачка саморамнувачка  полимерно - модифицирана цементна кошулица
 
flowcret_expres.gif
Брзоврзувачка, самоизрамнувачка полимерно - модифициран цементен малтер за изработка на подови. Се користи за изработка на рамни и глатки бетонски и малтерни подови пред поставување на  завршни подни облоги (керамика, тепих, паркет, винил итн). Се користи за дебелина од 1 мм до 10 мм. Идеален е за брзи поправки кои се проодни после 3 часа. Исто така материјалот може да биде покриен со завршна подна облога после 24 часа.
 0307/1 Боја: Сива
  Потрошувачка: Околу 1,65 кг/м2/5мм
  Паковање: 25 кг
   
SCREED 100
Цементна маса за подови
 
screed.gif
Цементен малтер за пополнување и израмнување подни површини кои ќе бидат покриени со плочки, паркет итн. Погоден е за формирање нагабни слоеви на тераси. Заменува неармиран бетон или гас бетон. Се нанесува во слој со дебелина до 100 мм
 0328/6 Боја: Сива
  Потрошувачка: Околу 14 кг/м2/5цм
  Паковање: 25 кг