Епоксидни подови
DUROPRIMER - PROP Двокомпонентен,епоксиден прајмер без растворач
 20_duroprimer-pro.jpg Двокомпонентен, епоксиден прајмер без растворач. Се користи како прајмер за подготовка на цементни површини кои понатаму ќе се покриваат со DUROFLOOR производите. Доколку се додаде кварцен песок, може да се користи како епоксиден малтер или како материјал за поправка на пукнатините. 
 0402/2  Боја:белузлава
  Потрошувачка:250 – 400 г/м2
  Пакување:10 кг ( А + Б )
   
DUROPRIMER - RLP Двокомпонентен,епоксиден прајмер без растворач
 19_duroprimer-rl.jpg Двокомпонентен, безбоен, епоксиден прајмер без растворач сомногу ниски содржини на испарливи органски соединенија. Во согласност е со LEED барањата за содржина на испарливи органски соединенија ( VOC ). Се користи како прајмер за епоксидни подни ситеми, за подготовка на епоксидни подни малтери со додатоци на кварцен песок и запечатувајќи цементни површини ( пример, индустриски хали, складишта, итн. ) 
 0402/2  Боја: безбојна
   Потрошувачка:200 – 300 г/м2
   Пакување:10 кг ( А + Б )
   
DUROFLOOR - RLP Двокомпонентен,епоксиден премаз
 18_durofloor-rl.jpg Двокомпонентен, обоен епоксиден систем без растворувач, со многу ниска содржина на испарливи органски соединенија ( VOC ) во согласност со LEED барањата. Се користи како премаз кој се нанесува со четка на бетонски подови, цементни кошулици итн., кога се бара висока механичка и хемиска отпорност.

 0412/2  Боја: RAL 7040 ( сива ), други бои ( палетата на RAL ) по специјална нарачка ( минимален квантитет 150 кг )
   Потрошувачка: 250 – 300 г/м2/мм

 

   Пакување: 10 кг ( А + Б )
   
DUROFLOORP 2К самоизрамнувачки епоксиден под
 
durofloor.gif
Двокомпонентен самоизрамнувачки епоксиден  поден систем без растворувач. По мешање на компонентот се додава кварцен песок Q35 во размер DUROFLOOR: кварцен песок = 1:2 тежински.
 0401/2 Боја: RAL 7032 (песок сива), RAL 7035 (светло сива), RAL 7040 (сива), RAL 3009 (црвенокафеава), RAL 1015 (кремаста), RAL 1013 (кремасто - бела), RAL 6021 (светло зелена), RAL 5024 (пастелно плава). Останатите RAL бои по нарачка (минимум 144 кг)
  Потрошувачка: DUROFLOOR: 0,6 кг/м2/мм, Кварцен песок: 1,2кг/м2/мм (DUROFLOOR:песок = 1:2
  Паковање: 9 кг
   
DUROFLOOR 11 2 компонентен епоксиден поден систем
 durofloor12.gif 2 компонентен поден систем без растворувач. Со додатока на кварцен песок M32 во тежинска пропорција 1:1, може да се користи како самоизрамнувачки епоксиден поден систем. Исто така мозже да се користи и без додаток на кварцен песок и тогаш се нанесува со четка како епоксиден премаз.
0400/2  Боја: RAL 7032 (песок сива), RAL 7040 (сива). Останатите RAL бои по нарачка (минимум 160 кг)
  Потрошувачка: Како саморамнувачки епоксиден поден систем 0,85 кг/м2/мм. Потрошувачка на кварцен песок 0,85 кг/м2/мм. Ако се користи како епоксиден премаз кој се нанесува со четка тогаш потрочувачката е: 250-300 г/м2/по премаз
  Паковање: 16 кг
   
DUROFLOOR-R 2 компонентен епоксиден премаз за подови
 durofloor-r.gif 2 компонентен епоксиден премаз без растворувач наменет за површини од бетон и цементен малтер.
 0404/2 Боја: Боја: RAL 7032 (песок сива), RAL 7035 (светло сива), RAL 7040 (сива), RAL 3009 (црвенокафеава), RAL 1015 (кремаста), RAL 1013 (кремасто - бела), RAL 6021 (светло зелена), RAL 5024 (пастелно плава). Останатите RAL бои по нарачка (минимум 150 кг)
  Потрошувачка: 250-300 г/м2/по премаз
  Паковање: 10 кг
   
DUROFLOOR-BI
2 компонентна безбојна епоксидна импрегнација
 durofloor-bi.gif 2 компонентна епоксидна безбојна смола содржи растворувачи. Се користи за инпрегнација на цементни површини кои бараат цврстина, отпорност на абразија и одбивање на прашина. Исто така е и прајмер за EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-VSF и EPOXYCOAT-S.
 0403/2 Боја: Провидна
  Потрошувачка: Околу 150-250 г/м2/по премаз
  Паковање: 10 кг, 4 кг
   
DUROFLOOR-C 2К епоксиден самоизрамнувачки антистичен под
 durofloor-c.gif 2 компонентен самоизрамнувачки епоксиден поден систем без растворувачи за изработка на подови елиминирајќи статичен електрицитет.
 0409/2 Боја: RAL 7040 (сива), RAL 1015 (кремаста), Останатите RAL бои по нарачка (минимум 150 кг)
  Потрошувачка: 1,5 кг/м2/мм
  Паковање: 10 кг
   
DUROFLOOR-CV 2К антистатичен епоксиден лак
 durofloor-cv.gif Двокомпонентен епоксиден антистатичен лак. Се користи пред DUROFLOOR-C.
 0410/2 Боја: Црна
  Потрошувачка: Околу 200 г/м2
  Паковање: 8 кг
   
DUROFLOOR-PSF 2К епоксиден прајмер без растворувачи
 durofloor-psf.gif Двокомпонентен епоксиден безбоен прајмер без растворувачи. Се користи за прајмерисање површини кои ги покриваме со DUROFLOOR систем. Исто така е погоден за припрема на епоксидни малтери со додаток на кварцен песок.
 0419/2 Боја: Провидна
  Потрошувачка: 200-300 г/м2
  Паковање: 10 кг, 5 кг
   
DUROPRIMER
2К епоксиден прајмер
 duroprimer.gif Двокомпонентен безбоен епоксиден прајмер кој содржи растворувач. Се користи на подлоги кои ги покриваме со DUROFLOOR систем.
 0402/2 Боја: Провидна
  Потрошувачка: 200-300 г/м2
  Паковање: 9 кг, 3 кг
   
EPOXYPRIMER-W
2К епоксиден прајмер на водена база
 epoxyprimer.gif Двокомпонентен епоксиден прајмер на водена база. Се користи како прајмер на цементни подлоги (бетон или цементна кошулица) која ке биде покриена со DUROFLOOR систем. Исто така може да се користи и како прајмер за ISOFLEX-PU кога се нанесува на невпивачки подлоги или преку постоечки хидроизолациони мембрани.
0402/2 Боја: Светло жолта
  Потрошувачка: 250-300 г/м2/по слој
  Паковање: 21 кг
   
DUROPRIMER-W
3К епоксиден прајмер на водена база
 duroprimer-w.gif Трокомпонентен епоксиден прајмер на водена база. Се користи за прајмерисање на мокри или нови (<28 дена) бетонски површини кои ги покриваме со DUROFLOOR систем.
  0423/2 Боја: Светло жолта
  Потрошувачка: 250-300 г/м2/по слој
  Паковање: 21 кг
   
DUROPRIMER-SG
Специјален епоксиден прајмер за подови контаминирани со масло
 duroprimer-sg.gif 2К епоксиден систем без растворувачи. Се користи како прајмер во случај кога епоксидната смола DUROFLOOR системот се нанесува на бетонски подови или цементни кошулици контаминирани со масло, подлогата прво мора да се исчисти. Исто така е погоден за подлоги кои се сеуште влажни или имаат проблем со влага.
 0402/2 Боја: Светло кремаста
  Потрошувачка: 600-1000 г/м2
  Паковање: 10 кг