Хидроизолација на ѕидови
FLEXCOAT
Високо еластична акрилна хидроизолациона боја за фасади
 

Акрилна хидроизолационен премаз со висока еластичност.Наменет е за боење и хидроизолација на ѕидови, заштита на битуменски слоеви, боење и заштита на кровни покриви од креч малтер итн. За натрешна и надворешна употреба.

0202/6 Боја: Бела. Останати бои по нарачка (минимум 300 кг)
  Покривање: 8,0 - 10,0 м2/кг/по премаз
  Пакување: Бела - 10 лит., 3 лит.
   
FLEX-PRIMERT
Високо квалитетен акрилен прајмер на водена база
 

Полимерна водена емулзија со висока пенетрација. Во комбинација со високо еластичен водоотпорен премаз FLEXCOAT, формира идеален систем за водоотпорност на ѕидови. Исто така е идеален прајмер за акрилни малтери MARMOCRYL.

0224/6 Боја: Бела
  Потрошувачка: 100 - 200 г/м2
  Пакување: 20 кг, 5 кг, 1 кг
   
PS-20
Безбојна водонепропусна импрегнација за фасади (Предходно ПРОТЕСИЛ)
 ps-20.gif Водоотпорна безбојна импрегнација на база на силоксан. Обезбедува заштита на фасади изработени од порозни материјали како што се цигла, малтер, бетон, природен камен, кречен малтери итн. од дожд и влага. Се користи и за водоотпорност на фуги и на плочки.
0207/1
 Боја: Провидна
   Потрошувачка: 0,2 - 0,4 лит/м2
   Пакување: 20 лит, 3 лит, 1 лит
   
PS-21 Безбојна водоотпорна импрегнација без растворувачи
 ps-21.gif Безбојна водоотпорна импрегнација без растворувачи. Наменета е за хидроизолација на фуги и за заштита на фасади од порозни материјали (цигла, малтер, бетон, камен, кречен малтер) од дожд и влага.
Може да се користи и на благо влажни површини.
0207/1  Боја: Провидна, по сушење
   Потрошувачка: 0,2 - 0,4 лит/м2
   Пакување: 20 лит, 3 лит, 1 лит
   
isomat SL 17 Еластомерна течна мембрана за хидро изолација под плочки
 isolat_sl-17.gif Еластомерна течна мембрана со висока еластичност и издржливост. Се користо како континуиран хидроизолационен слој под плочки во санитарни простории (купатила, тоалети итн). Се нанесува со ваљак или пахтла на бетон, малтер, гипс плочи, иверица итн.
0523/3 Боја: Сива
  Потрошувачка: 1,0 - 1,5 кг/м2 зависи од подлогата
  Пакување: 15 кг, 5 кг
   
AQUAMAT-F Силикатен раствор за спречување на капиларна влага
 aquamat-f.gif Воден силикатен раствор за запирање на покревање капиларна влага во ѕидови од бетон или цигла. Се нанесува или со импрегнација, или со вбризгување.
0215/1 Боја: Провидна
  Потрошувачка: Импрегнација 200 - 300 гр/м2 ѕидна површина; Вбризгување: околу 18 кг/м2 ѕиден пресек.
  Пакување: 170 кг, 25 кг, 6 кг