Репаратурни малтери
FERROSEAL
Антикорозивен премаз за арматури на база на цемент
ferroseal.gif Полимерно-модифициран цементен премаз за заштита на  бетонски  арматури и за врска  помеѓу стар и нов бетон и малтер
0331/1 Боја: Црвенокафеава
  Потрошувачка: Антикорозивен премаз: 0,017 - 0,13 кг/м арматура, Врзивно средство: Околу 2,0 кг/м2
  Пакување: 25 кг, 5 кг, 1 кг
   
DUROCRET
Полимерно-модифициран цементен малтер
durocret.gif Полимерно-модифициран цементен малтер, погоден за поправки на бетон, малтер и ѕидови од цигла, како и за формирање холкери и ивици.
0310/1 Боја: Сива, бела, црвенокафеава
  Потрошувачка: Околу 15 кг/м2/цм, Холкери 1,9 - 2,7 кг/м
  Пакување: Сива 25 кг, 5 кг, Бела 25 кг, Црвенокафеава 25 кг
   
RAPICRET
Брзоврзувачки малтер за санација
rapicret.gif Брзоврзувачки цементен малтер за поправки на бетонски елементи, за зацврствување, анкерисање, пополнување шуплини, формирање холкери, во сите ситуации каде се бара брзина на работа и цврстина на материјалот.
0316/1 Боја: Сива
  Потрошувачка:Околу 17 кг/м2/цм
  Пакување: 25 кг, 5 кг
   
MEGACRET-10 Полимерен малтер за санација зајакнат со фибер влакна за тенки слоеви
megacret.gif Многу снажен тиксотропен цементен малтер за поправки појачан со фиберглас влакна. Погоден е за почести поправки на бетонски елементи. Се нанесува во слоеви со максимална дебелина 10 мм рачно или механички.
0334/1
Боја: Сива
  Потрошувачка:Околу 17,5 кг/м2/цм
  Пакување: 25 кг
   
MEGACRET-40
Полимерен малтер за санација со фибер влакна
megacret-40.gif Многу снажен тиксотропен цементен малтер за поправки појачан со фиберглас влакна. Погоден е за почести поправки на бетонски елементи. Се нанесува во слоеви со максимална дебелина 40 мм рачно или механички.
 0322/1 Боја: Сива

Потрошувачка:Околу 17,5 кг/м2/цм
  Пакување: 25 кг
   
MEGAGROUT-100
Малтер со висока цврстина за санирање и зацврстување на бетонски елементи
megacret-100.gif Цементно млеко, несобирно и многу снажно, за поправки и појачување. Погодно е за тенки кошулици, запополнување шуплини,пукнатини и отвори во бетонски елементи, во слоеви со дебелина од 100 мм.
0323/1  Боја: Сива

Потрошувачка:Околу 21,5 кг/м2/цм
  Пакување: 25 кг
   
MEGAGROUT-101 Малтер со висока цврстина за прецизно подливање на фундаменти на машини
megacret-101.gif Снажно и несобирно цементно млеко. Погодно за изработка на постолја и куќишта, за анкерисање и наливање на носечи плочи за прецизни машини. Се нанесува во слој со максимална дебелина до 100 мм.
0329/1  Боја: Сива
  Потрошувачка:Околу 21,5 кг/м2/цм
  Пакување: 25 кг