Епоксидна смола
EPOMAX-STUCCO
2-компонентен епоксиден кит, со фина гранулација
epomax-stucco.gif 2-компонентен епоксиден кит, екстра фино градуиран. Се користи за врзување со бетон, челик, камен, дрво и итн., за поправки на оштетен бетон и цементен малтер, како и за затварање на пукнатини кои се пополнуваат со вбризгување на епоскидна смола EPOMAX-L10, EPOMAX L-20 или DUREBOND.
0429/1 Боја: Сива
  Потрошувачка: Околу 1,35 кг/м2/ по мм дебелина на слој
  Пакување: 1 кг
   
EPOMAX-EK
2-компонентна епоксидна смеса
epomax-ek.gif 2-компонентен епоксиден кит. Се користи за поврзување на бетон и челик, за поправки на оштетен бетон, за пополнување фуги, како и за затварање на пукнатини во кои се вбризгува EPOMAX-L10, EPOMAX L-20 или DUREBOND.
0421/1 Боја: Сива, бела, црвенокафеава
  Потрошувачка:  Околу 1,85 кг/м2/мм
  Пакување: 4 кг, 2 кг, 1 кг
   
EPOMAX L-20
2-компонентна епоксидна вбризгувачка смола за пукнатини 0,1 - 1,0 мм
epomax_l-20.gif 2-компонентна епоксидна смола без растворувачи наменета за  вбризгување во бетонски елементи  со ширина од  0,1 - 1,0 мм. Идеална е за фиксирање и анкерисање на арматурн шипки во бетон. Се нанесува дури и на влажни површини.
0424/1 Боја: Провидно жолта
  Потрошувачка: Околу 1,1 кг за пополнување на зафатнина од 1 лит.
  Пакување: 1 кг
   
EPOMAX L-10 2-компонентна вбризгувачка епоксидна смола за пукнатини 0,5 - 3,0 мм
epomax_l-10.gif 2-компонентна епоксидна смола без растворувачи наменета за  вбризгување во бетонски елементи  со ширина од  0,5 - 3,0 мм. Идеална е за фиксирање и анкерисање на арматурн шипки во бетон. Се нанесува дури и на влажни површини.
0418/1
Боја: Провидно жолта
  Потрошувачка: Околу 1,1 кг за пополнување на зафатнина од 1 лит.
  Пакување: 3 кг, 1 кг
   
DUREBOND
2-компонентна врзувачка епоксидна смола за пукнатини > 3 мм врзувачки слој
durebond.gif 2-компонентна епоксидна смола без растворувачи наменета за врзување на нови слоеви бетон за стари. Исто така се користи како средство за вбризгување во пукнатини на бетон со ширина од 3 мм и повеќе, за фиксирање и анкерисање на арматури. Може да се користи и на мокри површини.
 0416/1 Боја: Сива

Потрошувачка: Врзивно средство: Околу 0,6 к/м2, Вбризгување: Околу 1,5 кг за пополнување со зафатнина од 1 лит.
  Пакување: 4 кг, 1 кг
   
БРИЗГАЛКИ ЗА ВБРИЗГУВАЊЕ
За вбризгување епоксидни смоли EPOMAX-L10, EPOMAX L-20 или DUREBOND во носечки елементи
brizgalki.gif  
0308/6 Пакување: 100 ком.