Хидроизолација
 1 
  ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА РАМНИ КРОВОВИ
    Локално заптивање на прснатини, фуги и спојници
    Изолација на кров со нагиб (без акумулација на вода)
    Изолација на кров без нагиб (акумулирана вода)
    Изолација на кров и покривање со плчки
    Изолација на кровпод термоизолациониот слој
     
 2 
  ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА БАЛКОНИ
    Заптивање на проблематичните места на малтерот
    Поправка на оштетените фуги
    Импрегнација на порозните фуги
     
 3 
  ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА ПОДРУМСКИ ПРОСТОРИИ
    Изолација на подрум во фаза на изградба
    Изолација на подрум дополнително одвнатре
     
 4 
  ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА НАДВОРЕШНИ ЅИДОВИ
    Заптивање на поединечни прснатини на малтерот
    Изолација и боење на многу испукан малтер
    Изолација и боење на малтер со излупена боја
    Изолација и боење на трошен малтер
    Изолација и боење на отпаднат малтер
    Изолација и боење на ѕидови од природен камен
     
 5 
  ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА САНИТАРНИ ПРОСТОРИИ
    Затворање на споевите
    Импрегнација на порозни фуги

Решенија за Хидроизоласија