1. Хидроизолација на рамни кровови
 ЛОКАЛНО ЗАПТИВАЊЕ НА ПРСНАТИНИ, ФУГИ И СПОЈНИЦИ
Во голем број случаи, едноставно заптивање на прснатините, дилатациите или фугите во целост ги разрешува хидроизолационите проблеми, што воедно е и нај економичен начин на елиминација на влагата.

________.png

 

1.png