Глет маси
ISOMAT ACRYL STUCCO
Пастозен акрилен глет
 11_isomat_acryl_stucco.jpg Готов пастозен акрилен глет, погоден за глетување на внатрешности и надворешности. Лесно се нанесува и бруси. Обезбедува рамна и мазна површина подготвена за грундирање и боење. Идеален е за глетување на површини од бетон, малтер, цигли, дрво, гиспсани и цементни плочи итн.

 0219/6  Боја: бела
   Потрошувачка: 1,5 – 2,5 кг/м2, зависно од дебелината на слојот
   Пакување:800 кг, 400 кг
   
STUCCOCRET
Внатрешна глет маса
stucocret.gif Внатрешна глет маса за израмнување и припрема на ѕидни површини пред премачкување со боја. Наменет е за бетонски и малтерисани површини. Ги заменува сите врсти на глет маса.
0326/6 Боја: Бела
  Потрошувачка: Околу 1,1 кг/м2/мм
  Пакување: 20 кг, 10 кг, 4 кг
   
STUCCOCRET-HARD Внатрешна глет маса
sucocret-hard.gif Полимерно-модифицирана маса за глетување и припрема на подлога кој ќе се покрие со боја или други премази. Погоден е за подлоги од бетон или малтер. Заменува уљана глет маса и други слични материјали. Дава посебна фина, глатка, издржлива финална површина. За шмирглање се препорачува машинска обработка.
0371/6 Боја: Бела
  Потрошувачка: Околу 1,1 кг/м2/мм
  Пакување: 20 кг
   
PLANFIX
Полимерна цементна глет маса
planfix.gif Полимерно-модифицирана цементна глет маса за поправки и глетување на изложен бетон, за пополнување на рупи и шуплини итн.
0308/1 Боја: Сива, бела
  Потрошувачка: Околу 1,3 кг/м2/цм
  Пакување: Сива: 25 кг, 5 кг, Бела: 25 кг
   
PLANFIX-FINE
Полимерна цементна глет маса со фина гранулација
planfix-fine.gif Полимерно-модифицирана цементна глет маса со многу фина гранулација за поправки и глетување на изложен бетон. Може да се нанесе и машински.
0308/1
Боја: Сива, бела
  Потрошувачка: Околу 1,3 кг/м2/цм
  Пакување: Сива: 25 кг, Бела: 25 кг, 5 кг
   
FLEX-COVER
2-компонентен  флексибилен кит  за заптивање слоеви  и  пукнатини
flex-cover.gif 2-компонентен флексибилен кит кој се состои од прав на база на цемент и полимерна емулзија. Погоден е за заптивање и хидроизолација на пукнатини на ѕидови и подови. Може да се употреби за пополнување на празнини околу рамки на прозор, за споеви ѕидови и подови, или глетување површини со микро пукнатини. Може да се употреби на малтер, цемент, гипс плочи, сите дрвени површини итн. Идеален материјал е за надворешна употреба.
 0222/6 Боја: Бела

Потрошувачка: 40 г/м за заптивање слоеви 5 x 5 мм. 1,6 кг/м2/мм за глетување
  Пакување: 2,6 кг