Средства за чистење
CL-CLEAN
Средство за чистење плочки и природен камен
cl-clean.gif Средство за чистење плочки и природен камен. Чисти остатоци од креч, малтер, цемент итн.
0402/1 Боја: Провидна
  Пакување: 20 кг, 5 кг, 1 кг
   
   
SM-12
Специјален разредувач за епоксидни премази
sm-12.gif Разредувач за епоксидни системи и средство за чистење алат. Во комбинација со ISOMAT AG 77 се користи за чистење поврчини од графит.
1401/1 Пакување: 5 лит.
   
   
   
FD-CLEAN
Отстранувач на масла и маснотии од бетонски подлоги
fd-clean.gif Ги отстранува сите остатоци од масло и маснотии од бетонски површини по пат на емулгација.
0403/1 Пакување: 18 кг, 4 кг