Еластични заптивни маси
ISOMASTIC-A
Акрилен силикон
isomastic-a.gif Еластопластичен силикон, без растворувач, на база на акрилен полимер. Погоден е за работна дилитација, помали експанзиони дилатации или пукнатини на малтер на надворешни и внатрешни површини. Може да се употреби на благо влажни површини. Лесно се пребојува.
0601/6 Боја: Бела, сива
  Потрошувачка: Спој 10 x 10 мм: 1 кутија а/2,8 м, Спој 5 x 5 мм: 1 кутија а/11,2 м
  Пакување: Бела 280 мл,  Сива 280 мл
   
DOMOSIL
Универзален силикон
domosil.gif Универзален силикон за заптивање отвори со ширина  од 3 до 40 мм на површини од  непорозни материјали  (стакло, алуминиум,  порцелан,  керамика).
0623/6 Боја: Провидна, бела
  Потрошувачка: Отвор 10 x 10 мм: 1 кутија а/3 м, Отвор 5 x 5 мм: 1 кутија а/12 м
  Пакување: Кутија 280 мл
   
DOMOSIL-S Силикон отпорен на мувла
domosil-s.gif Висококвалитетен фунгициден сликон (спречува појава на мувла) за заптивање отвори со ширина од 3 до 40 мм на површини од  непорозни материјали  (стакло, алуминиум,  порцелан,  керамика). Погоден за употреба во простории со висок процент на влажност-купатила, кујни, болници, лабаратории. Спречува развивање на мувла и формирање на темни дамки. Не се препорачува за аквариум, затоа што содржи фунгицид
0622/6 Боја: Провидна, бела
  Потрошувачка: Отвор 10 x 10 мм: 1 кутија а/3 м, Отвор 5 x 5 мм: 1 кутија а/12 м
  Пакување: Кутија 280 мл
   
FLEX PU-20
Полиуретанска заптивна маса
flex_pu-20.gif Еднокомпонентна, полиуретанска заптивна маса. Се користи за заптивање слоеви, кај што се бара висока еластичност. Погоден е за фуги на различни материјали како што се: бетон, алуминиум, челик, дрво, стакло, природен и вештачки камен, керамички плочки, пластика и итн. За внатрешна и надворечна употреба.
0627/6 Боја: Сива
  Потрошувачка: Фуга 10 x 10 мм: 1 туба-шприц а/3 м, Фуга 5 x 5 мм: 1 туба-шприц а/12 м
  Пакување: Туба 600 мл, Кутија 310 мл
   
FLEX PU-40 Полиуретанска лепило и  заптивна маса
flex_pu-40.gif Еднокомпонентна, полиуретанска заптивна и врзивна маса. Одлично врзување на сите врсти градежни материјали како што се: бетон, алуминиум, челик, дрво, стакло, природен и вештачки камен, керамички плочки, пластика и итн. За внатрешна и надворечна употреба.
 0626/6 Боја: Сива, бела

Потрошувачка: Фуга 10 x 10 мм: 1 туба-шприц а/3 м, Фуга 5 x 5 мм: 1 туба-шприц а/12 м
  Пакување: Туба 600 мл, Кутија 310 мл
   
ELASTOTAN
Еластомерна заптивно-леплива маса
elastotan.gif Еластомерен заптивно - леплив мастикс со одличен ефект за сите врсти градежни материјали (алуминиум,  дрво, стакло, ПВЦ итн). Има висока механичка снага и отпорност на стареење и климатски услови. Погоден е за заптивање отвори со ширина од 3 мм до 50 мм.
0607/6 Боја: Сива, бела

Потрошувачка: Спој 10 x 10 мм: 1 кутија а/2,8 м, Спој 5 x 5 мм: 1 кутија а/11,2 м
  Пакување: Туба 600 мл, Кутија 280 мл
   
TIXOPHALTE Еластична битуменска заптивна маса
tihophalte.gif Готова еластопластична  леплива битуменска заптивна маса за ладно поставување. Има инзворедна трајна еластичност и одлична адхезија за сите врсти материјал под разни околности, дури и во услови на трајна потопеност во вода.
0624/6 Потрошувачка:Околу 1,4 кг/лит
  Пакување: Туба 1,4 лит, Кутија 310 мл