Готови цементни малтери
EPOMAX-MT
Три компонентна, течна, епоксидна фуг маса со висока цврстина
 10_epomax_mt.jpg Три компонентна, течна, епоксидна фуг маса со висока цврстина. Се состои од двокомпонентна епоксидна смола без растворач и посебно одбран кварцен песок. Обезбедува висока почетна и завршна цврстина, одлично врзување за челики бетон, како и висока отпорност на удари и вибрации. Се користи како маса за поставување анкери, изработка на постоље за машини, изградба на носечки елементи на мостови и потпорни елементи, итн. Може да се користи како маса за заливање на оштетени бетонски елементи. 
 0422/2 Боја: светло сива
  Потрошувачка:околу 1,9 кг за пополнување волумен од 1л
  Пакување:25 кг ( А+Б+Ц )
   
MEGACRET-40-MCI
Високо-цврст, репаратур цементен малтер појачан со фибер со антикорозивно дејство
 9_megacret_40_mci.jpg Високо-цврст, репаратур  цементен малтер појачан со фибер со антикорозивно дејство. Погоден е за поправки на изложен бетон поради неговите својствени антикорозивни дејства. Се применува во слоеви со дебелина од 40мм ( по слој ), по лопата или машина за малтерисување. Класифициран е како PCC R4 малтер во зависност од EN 1504 – 3.
 0322/1 Боја: сива
  Потрошувачка: околу 17,5 кг/м2/цм
  Пакување: 25кг
   
DUROCRET-DECO FINISH
Декоративен малтер со екстра фина гранулација за завршна обработка на површини на ѕидови и подови
 8_durocret_deco_finish.jpg Полимер-модифициран малтер на цементна база со екстра фина гранулација. Обезбедува водонепропустливост и многу добра адхезија на подлогата. По стврднувањето се добива глатка финална површина. Се нанесува во тенок слој ( 1 – 3мм )  како завршен цементен малтер. Погоден  е за скали, подови, ѕидови и како и за вградени санитарии ( тушеви, мијалници итн ). Може да се примени во домови, хотели или на места каде што сакаме да постигнеме посебен естетски ефект. 
 0310/1 Боја: бела, сива, светло сива, светла окер, мока кафе, светло сина 
  Потрошувачка: околу 1,4кг/м2/мм по слојот
   Пакување: 25кг
   
FIX-RAPID
Брзо-врзувачки цемент за анкерисување
 7_fix_rapid.jpg Брзо-врзувачки цемент. Се користи за брзи поправки, лепење, анкерисување, пополнување на шуплини или дупки, итн и воопшто на места  каде што е потребна висока цврстина и брзо вградување. 
 0315/1 Боја: сива
  Потрошувачка: околу 1,6 кг FIX RAPID за подготовка на 1л цврста маса 
   Пакување: 4 кг
   
MARMOCRET BOND
Готов шприц малтер
 bond.gif Готов цементен малтер кој се користи за формирање шприц малтер пред нареден слој малтер.  Погоден е за формирање верзовен слој, т.е. шприц малтер на површини од бетон и цигла, на термоизолациони плочки итн, поради зголемување на адхезијата на наредниот малтерисан слој. Потребно е да се додаде само вода. Идеален е за машинско малтерисање. Класифициран е како малтер тип CS IV, W1 спрема EN 998-1.
 0340/1 Боја: Сива
  Потрошувачка: Околу 5 кг/м2
  Паковање: 25 кг
   
MARMOCRET BASE Готов малтер за машинско малтерисување
 base.gif Готов цементен малтер кој се користи за формирање основен слој на малтер. Создава идеална подлога за следниот, завршниот слој на малтер кога се користат готови, обоени, вооотпорни, фасадни малтери за машинско малтерисување. Потребно е да се додаде само вода. Класифициран е како малтер тип CS II, W0 спрема EN 998-1.
0341/1 Боја: Сива
  Потрошувачка: Околу 13,5 кг/м2/цм дебелина на малтер
  Паковање: 25 кг
   
MARMOCRET FINE Декоративени, фасадни, водоотпорни, обоени малтери со фина структура
 fine.gif Декоративен водоотпорен завршен фасаден малтер за припрема на глатка површина. Се додава само вода. Ја исклучува потребата за боење. Класифициран е како малтер тип CS II, W1 спрема EN 998-1.
 0311/1 Боја: Бела (No 100), седеф (No 207), светло розева (No 227), цветло окер (No 228), песочна дина (No 230), крф (No 308), амфора (No 325) и небо (No 403). Останатите бои по нарачка (минимум 6000 кг)
  Потрошувачка: Околу 7,5 кг/м2/5мм
  Паковање: 25 кг
   
MARMOCRET DECOR Декоративени, фасадни, водоотпорни, обоени малтери со груба структура
 decor.gif Декоративен водоотпорен завршен фасаден малтер за припрема на груба површина. Се додава само вода. Ја исклучува потребата за боење. Класифициран е како малтер тип CS II, W1 спрема EN 998-1.
 0312/1 Боја: Бела (No 100), седеф (No 207), светло розева (No 227), цветло окер (No 228), песочна дина (No 230), крф (No 308), амфора (No 325) и небо (No 403). Останатите бои по нарачка (минимум 6000 кг)
  Потрошувачка: Околу 10 кг/м2/5мм
  Паковање: 25 кг
   
MARMOCRET FINE-PLUS Полимерен водоотпорен малтер во боја за глатка фасада
 fine-plus.gif Декоративен водоотпорен завршен фасаден полимерен малтер за припрема на глатка површина. Се нанесува на површини кои бараат еластичност и адхезија. Се додава само вода. Ја исклучува потребата за боење. Во комбинација со фибер појачан лепак Isomat AK-THERMO се користи за изведба на фасаден систем со термоизолациони плочи. Класифициран е како малтер тип CS II, W2 спрема EN 998-1.
 0336/1 Боја: Бела (No 100), Останатите бои од палетата MARMOCRET по нарачка (минимум 6000 кг)
  Потрошувачка: Околу 4 кг/м2/3мм
  Паковање: 25 кг
   
MARMOCRET DECOR PLUS Полимерен водоотпорен малтер во боја за груба фасада
 
decor-plus.gif
Декоративен водоотпорен завршен фасаден полимерен малтер за припрема на груба површина. Се нанесува на површини кои бараат еластичност и адхезија.Се додава само вода. Ја исклучува потребата за боење. Во комбинација со фибер појачан лепак Isomat AK-THERMO се користи за изведба на фасаден систем со термоизолациони плочи. Класифициран е како малтер тип CS II, W2 спрема EN 998-1.
 0337/1 Боја: Бела (No 100), Останатите бои од палетата MARMOCRET по нарачка (минимум 6000 кг)
  Потрошувачка: Околу 4,5 кг/м2/3мм
  Паковање: 25 кг
   
MARMOCRET GRAFFIATO Полимерно-модифициран  водоотпорен малтер, за рапава финална површина
 graffiato.gif Полимерно-модифициран,  водоотпорен, завршен малтер на цементна база. Содржи агрегати со специјална големина на зрна, како би се постигнала екстра рапава декоративна површина. Наменет е за подлоги кои бараат специфични услови на еластичност и адхезија. Во комбинација со влакна појачани со лепак Isomat AK-THERMO, се користи како систем за уградување на термоизолациони плочи. Класифициран е како малтер тип CS II, W2 спрема EN 998-1.
 0341/1 Боја: Бела
  Потрошувачка: Околу 6 кг/м2/4мм
  Паковање: 25 кг
   
MARMOCRET-S Основа за бели водоотпорни завршни малтери
 s.gif Врзовна маса за припрема на бели водоотпорни малтери. Се меша со вода и мермерен песок.
 0304/1 Боја: Бела
  Потрошувачка: 1 вреќа/10м2/5мм
  Паковање: 15 кг
   
UNICRET
Готов малтер за ѕидање и малтерисување
 
unicret.gif
Малтер погоден за ѕидање и малтерисување.
0309/1 Боја: Сива, бела
  Потрошувачка: Околу 15 кг/м2/цм
  Паковање: 25 кг
   
UNICRET-FAST Брзоврзувачки бел малтер за поправки
 unicret-fast.gif Брзоврзувачки бел малтер, идеален за брзи поправки на малтерисани површини, како на стари, така и на нови згради. Заменува употреба на гипс. 
  0325/1 Боја: Бела
  Потрошувачка: Околу 14,7 кг/м2/цм
  Паковање:25 кг, 5кг
   
 
developed by IT GLOB