Готови акрилни малтери
MARMOCRYL FINE
Акрилни, готови, бели или обоени, водоотпорни фасадни малтери за глатка финална површина

m_fine.gif
Акрилен, готов, бели или обоени, водоотпорен фасаден малтер. Погоден за креирање глатка површина. Не е потребно боење на фасада. Поради својата висока еластичност и исклучива врска со подлогата, MARMOCRYL FINE е идеален финален слој за надворешни термоизолациони фасади.
0345/6 Боја: Бела и 20 по избор (MARMOCRYL палета)
  Потрошувачка: Околу 1,8 кг/м2
  Пакување: 25 кг
   
MARMOCRYL FINE
Акрилни, готови, бели или обоени, водоотпорни фасадни малтери за глатка финална површина
m_fine.gif Акрилен, готов, бели или обоени, водоотпорен фасаден малтер. Погоден за креирање глатка површина. Не е потребно боење на фасада. Поради својата висока еластичност и исклучива врска со подлогата, MARMOCRYL FINE е идеален финален слој за надворешни термоизолациони фасади.
0219/6 Боја: Бела и 20 по избор (MARMOCRYL палета)
  Потрошувачка: MARMOCRYL FINE 1,5 mm: Околу 2,7 кг/м2, MARMOCRYL FINE 2,0 mm: Околу 3,2 кг/м2, MARMOCRYL FINE 3,0 mm: Околу 5 кг/м2
  Пакување: 25 кг
   
MARMOCRYL DECOR Акрилни, готови, бели или обоени, водоотпорни фасадни малтери за груба финална површина
m_decor.gif Акрилен, готов, бели или обоени, водоотпорен фасаден малтер. Погоден за креирање рапава површина. Не е потребно боење на фасада. Поради својата висока еластичност и исклучива врска со подлогата, MARMOCRYL FINE е идеален финален слој за надворешни термоизолациони фасади.
0339/1 Боја: Бела и 20 по избор (MARMOCRYL палета)
  Потрошувачка: MARMOCRYL DECOR 2,0 mm: Околу 2,3 кг/м2, MARMOCRYL DECOR 3,0 mm: Околу 3,5 кг/м2
  Пакување: 25 кг
   
 
developed by IT GLOB